Download
Информация за наематели относно отпускане на държавни средства при неплащане на наем поради Корона-пандемия
20-04-07 MieterHandr staatlLeistgn BG.PD
Adobe Acrobat Dokument 483.5 KB